dis-panoromikFilm-PeriapikalFilm-ElBilekRadyografisi

HANGİ GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİNİ KULLANIYORUZ?

 

HANGİ GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİNİ KULLANIYORUZ?

Panoromik Film: Üst ve alt diş kavisleri ile komşu doku ve oluşumların tek bir film üzerinde görüntülendiği film çekim tekniğidir. 

Tedavi planlamasında, verdiği genel görünüm ve detaylarla hekime bilgi sağlar. Sinusların incelenmesi için de kullanılır. 

Periapikal Film:Ağız içinden çekilen ilgili dişlerin birebir boyutta en yakın görüntüsünü veren küçük film çeşididir. İlgili diş grubu ve çene kemiğinin detay görüntüsünü verir. 

Bite-Wing Filmi (Isırtma Radyografisi): Özellikle dişlerin komşu dişler ile aralarında oluşmuş çürüklerin tespiti için kullanılır. 

El Bilek Radyografisi: Ortodontik tedavi planlamasında çocuk hastaların kemik yaşını tespit etmek için kullanılır. 

Sefalometrik Film: Özellikle ortodontik tedavi planlamasında kullanılır, alt ve üst çeneler ile dişlerin kafa tabanı ve diğer oluşumlarla ilişkisini gösterir. 

TME Filmi: Temporomandibular eklem (alt çene eklemi) hareketlerinin ve buna bağlı sorunların tespiti için kullanılır. 

Oklüzal Film: Dişlerin yatay yöndeki pozisyonlarının tesbiti, çene kemiği suturlarının incelenmesi veya tükrük bezi ve kanallarının incelenmesi için kullanılır. 

Dental Volumetrik Tomografi:Çene tümörleri, implant planlama, gömülü dişler, hava yolu ölçümü (uyku apnesi) için kullanılır. 3 boyutlu ve kesitsel olarak çene yüz bölgesinin analizini sağlar.

Radyoloji kliniğimizde hastalarımıza uluslararası Radyasyondan Korunma Cemiyeti ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumu standartlarına uygun korunma yöntemleri uygulanır. 

Tüm radyografi cihazlarımız bu kurumlardan ruhsatlandırılmıştır ve rutin kontroller yapılmaktadır. 

 

Simplant

Ağız çene yüz cerrahisinde doğru ve hassas işlem yapabilme imkanı sunan 3 boyutlu planlama yazılımıdır. Sunduğu sefalometrik analiz ile vakaların sonuçlarından daha iyi güvenilirlik düzeyinin arttırılmasını sağlar.

WhatsApp