Sigaranın Dişlere Zararları

Sigaranın Dişlere Zararları

Sigaranın Dişeti Sağlığı üzerine olan etkisi

 

Günümüze dek yapılmış olan araştırmalar, sigaranın periodontal hastalık gelişimi için giderek daha fazla risk faktörü oluşturduğunu ortaya koymuştur. Gerek periodontal hastalığın görülme sıklığı ve gerekse de ağız içindeki yaygınlığı ve şiddeti, sigara içen bireylerde daha fazla olmaktadır. Bunun yanısıra sigara, cerrahi olmayan ve cerrahi periodontal tedavinin sonuçlarını ve implantların uzun dönemdeki klinik başarısını olumsuz yönde etkilemektedir.

 

Gingivitis-Sigara etkileşmesi

 

Klinikte yapılmış olan çalışmalarda, plak birikimine karşı gelişen doku yanıtının sigara içen bireylerde daha yavaş geliştiğini, ve bundan başka uzun yıllardır günde bir paketten fazla sigara içen bireylerde içmeyen bireylere oranla dişeti hastalığının en önemli belirtisi olan dişeti kanamasının daha az olduğunu ortaya koymaktadır. Dişeti kanaması, dişetinde problem olduğunun ilk ve en önemli belirtisidir!

 

Periodontitis-Sigara etkileşmesi

 

Yapılan çalışmalar, sigara içen bireylerde plak birikimine karşı gelişen iltihabi yanıtın daha yavaş geliştiği gösterilmesine rağmen, yine çalışmaların büyük bir kısmı sigara içen bireyde oluşmuş olan periodontal hastalığın görülme sıklığının ve ilerleme hızının hiç sigara içmeyen bireylere oranla önemli ölçüde daha fazla olduğunu bildirmektedir. Tomar isimli araştırıcının 2000 yılında yapmış olduğu çalışmada, sigara içen bireylerde içmeyen bireylere oranla periodontal hastalığın 4 kat daha fazla görüldüğübildirilmektedir. Aynı çalışmada önceden sigara içmiş fakat bırakmış kişilerde periodontal hastalığın görülme sıklığı yine hiç içmemiş olan bireylere oranla 1.68 kat daha fazla bulunmuştur. Bu da sigara içmeyi bırakmanın bile periodontal sağlığımız için ne kadar önemli olduğunu göstermektedir! 

Sigaranın günlük dozu ile periodontal hastalık arasındaki ilişki de araştırmacılar tarafından incelenmiştir. Buna göre günde £9 sigara içen bireylerde periodontal hastalık görülme sıklığı hiç içmemiş bireylere göre 2.79 kat daha fazla iken, bu miktar ³31 sigaraya çıktığında oran 6 kat daha fazla olmuştur. Önceden sigara içmiş fakat sonradan bırakmış olan bireylerde sigara içilmeyen yıl sayısı arttıkça periodontal hastalık görülme oranında da azalma olduğu bildirilmiştir. Tüm bu çalışmaların sonucu olarak periodontal sağlığımızın devamı için sigarayı bırakmanın ne kadar önemli olduğu görülmektedir.

WhatsApp